Projecte Pedagògic Fem Pinya

El projecte que va més enllà
d’un simple material curricular.
Educació primària:
Llengua, Matemàtiques i Lengua

External image

Objectius del projecte

La nostra plataforma digital escolar inclou el
Projecte Pedagògic ``Fem Pinya``
on els exercicis són autocorrectius i es genera automàticament un informe de competències.

Confiança
Confiança

Reforçar la confiança de l’alumnat amb exercicis fàcils, graduats i evolutius.

Conceptualització
Conceptualització

Deduir conceptes complexos a través d’idees senzilles i pautades.

Comprensió
Comprensió

Assegurar la comprensió pas a pas per afavorir la participació.

Deducció
Deducció

Esbrinar la part teòrica a través de la deducció i la pràctica.

Reptes graduals
Reptes graduals

Exercicis amb reptes graduals que es puguin afrontar amb èxit.

Pensament
Pensament

Donar eines ( exercicis ) per a que l’alumnat, al seu ritme, pugui desenvolupar el sentit lògic i el pensament crític.

External image

Claus del projecte

Alumnat

  • Treballen de manera autònoma i evolutiva en paper i/o a la Plataforma Interactiva.
  • Treballen de manera global e integradora a la Plataforma Digital de l’aula.
  • Els exercicis interactius s’escullen segons les necessitats i maduresa de l’alumnat.
  • L’alumne resol exercicis i dedueix la norma.
  • veient com evoluciona es troba motivat.
  • Treballa intel·ligències múltiples i ajuda a que cada alumne pugui fer els exercicis segons la seva capacitat.

Equip docent

  • Les avaluacions son autocorrectives i generen automàticament un informe competencial individual per a cada alumne (total 18 informes per alumne i assignatura)

Eines per desenvolupar el projecte

El docent pot escollir l’opció de treball que més se li adapti per individualitzar els alumnes, ja sigui una, dues o tres opcions.

Quaderns
Quaderns

3 quaderns llibres en paper per tot el curs

Plataforma Digital
Plataforma Digital

Plataforma Digital per a l’aula

Plataforma Interactiva
Plataforma Interactiva

Plataforma Interactiva per a cada alumne

Projecte Pedagògic Fem Pinya

Material específic i manipulatiu, quaderns i llibre en paper

Son tres quaderns-llibres fungibles en paper on l’alumne treballa el contingut curricular.
S’inclou una guia didàctica en paper pel docent amb totes les solucions, avaluacions de final d’unitat, avaluacions trimestrals, documents amb les dimensions, competències i continguts de cada assignatura i curs (Programació ).
A matemàtiques s’hi afegeix una bossa de material manipulatiu per l’aula.

External image
Quadern de l’alumne digitalitzat
Quadern de l’alumne digitalitzat
Quadern de l’alumne digitalitzat ( no imprimible ) amb totes les pàgines solucionades.
Quadern d’iniciació
Quadern d’iniciació
Quadern d’iniciació (per saber en quin nivell ens arriba cada alumne), imprimible o amb Pissarra Digital, també és pot guardar amb PDF.
Exercicis de reforç
Exercicis de reforç
Exercicis de reforç; material estructurat per unitats, diferents exercicis als quaderns-llibres de l’alumne per a Pissarra Digital, imprimible i guardar amb PDF.
Informes de seguiment
Informes de seguiment
Els alumnes que utilitzen la pissarra digital interactiva en els exercicis d'iniciació, reforç, conta-contes, lectures i matemàtica competencial envíen automàticament un informe de seguiment al docent al finalitzar un exercici. I així, el docent disposa d'una informació de cada alumne.
Avaluacions final d'unitat i trimestrals
Avaluacions final d'unitat i trimestrals
Avaluacions autocorregides per la pissarra digital, imprimible i PDF guardable.
Informes competencials automàtics
Informes competencials automàtics
Inclou l'automatizació dels informes competencials individuals per curs i alumne.
Conta-contes i lectures amb àudio
Conta-contes i lectures amb àudio
Conta-contes amb àudios per a 1er i 2n, les lectures de 3r a 6è, són lectures amb les seves preguntes comprensives, i es poden visualitzar a la pissarra digital, es poden imprimir o guardar amb PDF. (específic en Llengua i Lengua).
Exercicis d’expressió escrita
Exercicis d’expressió escrita
Exercicis d’expressió escrita, són activitats que es poden imprimir, guardar amb PDF i visualitzar a la Pissarra Digital (específic en Llengua i Lengua).
Exercicis competencials
Exercicis competencials
Exercicis competencials, són exercicis exclusius de Matemàtiques, es poden imprimir, visualitzar a la Pissarra Digital i es pot generar un PDF que es pot guardar.
Matemàtica lúdica
Matemàtica lúdica
Exercicis imprimibles o per pissarra digital destinats a que l'alumne faci un reforç en matemàtica mecànica.
Contingut manipulatiu
Contingut manipulatiu
S'entrega al docent un contingut de material manipulatiu per a que cada alumne pugui treballar individual o amb grup amb els bitllets, monedes, regles, construcció de figures geomètriques… entre d'altres.

La plataforma digital
per l’aula

External image
External image